Zastrzeżenie

KONTAKT     O NAS

Zastrzeżenie

Grupa EPI-USE i jej podmioty stowarzyszone, zwane dalej EPI-USE, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w materiałach dostępnych w niniejszym dokumencie. NINIEJSZY MATERIAŁ JEST DOSTARCZANY W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI DOSTARCZONYCH INFORMACJI. Ponadto EPI-USE nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, linków ani innych elementów zawartych w Materiałach. EPI-USE nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób ani w żadnym zakresie za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne, ani za jakiekolwiek straty lub wydatki, w tym utratę wartości firmy lub zysków biznesowych, przerwę w działalności, utratę danych, awarię lub nieprawidłowe działanie komputera, ani za szkody moralne lub przykładowe, wynikające z lub w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Informacje na tym serwerze mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony EPI-USE.

Wiadomości e-mail z zastrzeżeniami

Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy (odbiorców) i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, usuń tę wiadomość i poinformuj nadawcę. Poglądy wyrażone w tej wiadomości są poglądami nadawcy i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy EPI-USE. Nie można zagwarantować bezpiecznej lub bezbłędnej transmisji wiadomości e-mail, ponieważ informacje mogą zostać przechwycone, uszkodzone lub zniszczone, utracone, dostarczone z opóźnieniem lub niekompletne lub mogą zawierać wirusy. Nadawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub brakujące treści w tej wiadomości, które można przypisać transmisji e-mail. Jeśli wymagana jest weryfikacja, należy poprosić o kopię papierową.

  POLITYKA COOKIES       POLITYKA PRYWATNOŚCI     PRAWA AUTORSKIE