Migracja lokalnego systemu HCM do wersji S/4HANA Private Cloud Edition (PCE)

PRISM for HCM (Private Cloud Edition): Szybka i mało ryzykowna droga do S/4HANA

Czym jest Private Cloud Edition?Bezpłatna analiza

Czym jest S/4HANA Private Cloud Edition (PCE) dla HCM?

Najczęstsze pytania i odpowiedzi naszych klientów dotyczące nowej oferty SAP® dla lokalnych klientów HCM.

Czy jest to nowy produkt oferowany przez SAP?

Tak, SAP S/4HANA Private Cloud Edition (PCE) to nowa oferta dla klientów SAP uruchomiona w styczniu 2021 roku. Oferta PCE, dostosowana do ich inicjatywy HXM Move, jest częścią ich nieustannego zaangażowania w pomaganie klientom w uzyskaniu zwrotu z inwestycji w SAP on-premise, jednocześnie tworząc pomost do chmury i przyszłości.

Czy to oznacza, że mogę zachować moje SAP Payroll i obecne HCM?

Tak. Ta oferta umożliwia zachowanie systemu SAP HR, Payroll i Time Management w niezmienionej formie co najmniej do końca 2040 roku. , pod warunkiem migracji do wersji S/4HANA Private Cloud Edition (PCE).

Jakie są inne korzyści poza utrzymaniem systemu płacowego?

Rozumiemy, że przedłużenie inwestycji w SAP Payroll jest często głównym czynnikiem, ale inne korzyści obejmują wyeliminowanie kosztów infrastruktury związanych z utrzymaniem sprzętu, poprawę dostępności i szybkości przetwarzania danych, wykorzystanie bazy danych S/4HANA i przyjęcie modelu licencyjnego SaaS (Software as a Service).

Czy mogę bezterminowo korzystać z systemu Payroll i/lub Time and Benefits w niezmienionej formie?

Nic nie jest nieokreślone, ale SAP SuccessFactors zobowiązał się, że gwarantowana data wsparcia dla klientów, którzy wybrali PCE, jest obecnie zgodna z datą wsparcia S/4HANA, czyli co najmniej do końca 2040 roku.

Czy muszę przejść na Employee Central?

Nie. W przypadku S/4HANA Private Cloud Edition (PCE) nie jest wymagane licencjonowanie ani korzystanie z rozwiązania SAP SuccessFactors Employee Central. Jeśli jednak korzystasz z któregokolwiek z modułów SAP SuccessFactors opartych na chmurze, być może będziesz musiał upewnić się, że integracja działa tak, jak powinna, ponieważ wiele z nich opiera się na danych dostarczonych w jakiejś formie w Employee Central Data.

Czy przejście na PCE pozwala mi przenieść się do chmury?

Tak, ponieważ zmieniasz model z rozwiązania lokalnego na rozwiązanie hostowane w chmurze. Migracja do S/4HANA Private Cloud Edition (PCE) pozwala wyeliminować koszty infrastruktury wewnętrznej, ponieważ system będzie hostowany we własnym centrum danych SAP lub za pośrednictwem renomowanego dostawcy takiego jak Azure, GCP lub AWS.

Jak przeprowadzić migrację danych do PCE?

Istnieje zautomatyzowane rozwiązanie, które przyspiesza przejście do nowego środowiska i minimalizuje techniczne działania związane z konwersją oraz wpływ na działalność biznesową, które zwykle są związane z transformacją S/4HANA. Rozwiązanie to nosi nazwę PRISM for HCM (Private Cloud Edition).

Czy obejmuje to zarządzanie czasem?

Tak, S/4HANA Private Cloud Edition (PCE) obejmuje trzy jednostki SKU do zarządzania kapitałem ludzkim, płacami i czasem. Nie jest wymagana zmiana obecnego rozwiązania do zarządzania czasem.

Czy przejście do PCE oznacza, że nie będę już zarządzać moją listą płac?

Nie, nadal będziesz zarządzać swoją listą płac tak jak obecnie. Będzie ona jednak działać na ulepszonej platformie bazodanowej wykorzystującej technologię S/4HANA i będzie hostowana w chmurze, więc nie będzie już znajdować się na lokalnym serwerze w firmie.

Gdzie będzie hostowany mój system SAP?

Twój system będzie dostępny we własnym centrum danych SAP lub hostowany przez wybranego przez Ciebie dostawcę chmury (Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), Alibaba Cloud). Ponieważ jest to subskrypcja, SAP będzie odpowiedzialny za techniczne zarządzanie aplikacją.

Jakie zmiany licencji są wymagane?

Wraz z nową wersją Private Cloud Edition (PCE) kupujesz subskrypcję S/4HANA Private Cloud Edition (PCE) w środowisku. Zakup licencji na SuccessFactors Employee Central nie jest wymagany, podobnie jak wdrożenie lub migracja do SuccessFactors Employee Central. Nowy model cenowy jest podobny do cen SuccessFactors; subskrypcja wykorzystuje metrykę "użytkownika" (co odpowiada pracownikowi) i wykorzystuje nowe jednostki SKU.

Co z moim niestandardowym kodem?

Korzystając z PRISM for HCM (Private Cloud Edition) możesz przenieść swój niestandardowy kod, ale może on wymagać dostosowania do pracy na platformie technologicznej S/4 CORE. Na etapie analizy zostaną zidentyfikowane wszelkie elementy wymagające uwagi i przeglądu, jeśli chcesz sprawdzić złożoność obecnego systemu i/lub przeprowadzić audyt i przeprowadzić czyszczenie. System można jednak zmigrować do wersji S/4HANA Private Cloud Edition (PCE) bez wprowadzania zmian w kodzie niestandardowym.

Jak będzie działać wsparcie aplikacji?

SAP zapewnia subskrypcję i będzie odpowiedzialny za zarządzanie podstawową infrastrukturą, operacjami technicznymi i wsparciem produktu. Usługi zarządzania aplikacjami mogą być świadczone przez klienta, partnera SAP lub firmę SAP (jako usługa dodatkowa).

Kto kwalifikuje się do S/4HANA Private Cloud Edition (S/4 PCE) dla HCM?

Wszyscy obecni klienci SAP ERP i wybrani nowi klienci kwalifikują się do S/4HANA Private Cloud Edition (S/4 PCE) dla HCM.

Gdzie mogę dowiedzieć się, jak przenieść moje rozwiązanie HCM do SAP S/4HANA Private Cloud Edition?

EPI-USE Labs oferuje zautomatyzowane rozwiązanie we współpracy z SAP SuccessFactors, aby zapewnić szybką i bezpieczną transformację do SAP S/4HANA Private Cloud Edition (PCE), wykorzystując nasze istniejące rozwiązanie PRISM.

Czy oferta obejmuje rozwiązania ECC oparte na talentach?

Rozwiązania takie jak On-Premise Based Performance Management, E-Recruiting oraz E-Learning and Compensation nie są częścią oferty SAP.

Czy przejście wszystkich klientów na SuccessFactors jest nadal celem?

SAP rekomenduje SuccessFactors jako docelowe rozwiązanie wspierające procesy HR w firmach. Zgodnie z polityką SAP, znaczna część innowacji i inwestycji przeznaczona na HXM będzie lokowana w SuccessFactors.. Oferta S/4HANA PCE dla HCM jest zapewnieniem klientom kolejnej atrakcyjnej komercyjnie oferty, która pomoże im w przeniesieniiu swoich systemów do środowisk chmurowych.

Co z integracją z S/4HANA?

W zależności od modelu wdrożenia, system HCM zostanie zintegrowany z S/4HANA przy użyciu istniejącej integracji wyłącznie zgodnie z pakietem zgodności dostarczonym dla S/4HANA.

Innowacje PRISM wspierające transformację biznesową

Build a new system shell quickly
Analiza wstępna (przed projektowa)

Wczesna identyfikacja oraz ograniczenie ryzyk projektowych bazujące na inteligentnym profilwaniu środowisk systemowych.
Dowiedz się więcej

High performance client copying
Optymalizacja środowiska

Elastyczne zarządzanie środowiskiem SAP w miarę przekształcania firmy. Przenosimy tylko to, co jest niezbędne i potrzebne.
Dowiedz się więcej

Reliable test data when you need it
Infrastruktura chmury

Wykorzystaj wzorce najlepszych praktyk i architekturę chmury, aby wspierać sprawne, bezpieczne i zwinne testowanie środowiska biznesowego.
Dowiedz się więcej

Compliant archive platform
Usprawnione środowiska sand-box

Zapewnij swojemu zespołowi wdrożeniowemu dostęp do "produkcyjnych" środowisk „sand-box”, aby łatwo oceniać innowacje i szybko identyfikować problemy z istniejącymi danymi i konfiguracjami.

Comparing sap systems
Rozwiązania HCM i Payroll

Przyspiesz przejście do chmury dzięki specjalistycznym rozwiązaniom do transformacji HCM. Uwolnij swój system od starszych rozwiązań i konieczności serwisowania.

Protect your sensitive data
Zarządzanie terminami projektów

Nasze podejście pozwala łatwiej zarządzać terminami projektów S/4, wykorzystując naszą wiedzę z zakresu zarządzania środowiskami systemów.
Dowiedz się, jak

Uprość transformację dzięki wydajnemu oprogramowaniu