Zřeknutí se odpovědnosti

KONTAKTUJTE NÁS     O NÁS

Zřeknutí se odpovědnosti

Skupina EPI-USE a její přidružené společnosti, dále jen EPI-USE, nenesou žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v materiálech, které jsou zde k dispozici. TYTO MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, POKUD JDE O PŘESNOST NEBO ÚPLNOST POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ. Společnost EPI-USE dále neručí za přesnost nebo úplnost informací, textů, grafiky, odkazů nebo jiných položek obsažených v materiálech. Společnost EPI-USE nenese žádným způsobem ani v žádném rozsahu odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, ani za jakékoli ztráty nebo výdaje, včetně ztráty dobré pověsti nebo obchodních zisků, přerušení provozu, ztráty dat, selhání nebo poruchy počítače, ani za sankčně nahrazované nebo exemplární škody, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním zde uvedených informací. Informace na tomto serveru se mohou změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany společnosti EPI-USE.

E-maily s prohlášením o vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je určena pouze pro příjemce a může obsahovat důvěrné informace. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, vymažte prosím tuto zprávu a informujte o tom odesílatele. Názory vyjádřené v této zprávě jsou názory odesílatele a nemusí nutně odrážet názory společnosti EPI-USE. Bezpečný nebo bezchybný přenos e-mailu nelze zaručit, protože informace mohou být zachyceny, poškozeny nebo zničeny, ztraceny, dorazit pozdě nebo neúplné nebo mohou obsahovat viry. Odesílatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo chybějící obsah této zprávy, které mohou být způsobeny přenosem e-mailu. V případě potřeby ověření si vyžádejte tištěnou kopii.

  ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE       ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ     AUTORSKÁ PRÁVA