EPI-USE Autorská práva

O NÁS

Informace o autorských právech

Skupina EPI-USE a její přidružené společnosti, dále jen EPI-USE, vás tímto opravňují ke kopírování dokumentů zveřejněných EPI-USE na internetu výhradně pro nekomerční použití ve vaší organizaci. Na oplátku souhlasíte s tím, že zachováte všechna upozornění na autorská práva a vlastnická práva obsažená ve všech kopiích těchto dokumentů, které pořídíte.

Každý jednotlivý dokument zveřejněný společností EPI-USE na internetu může obsahovat další informace o autorských právech a upozornění na vlastnictví vztahující se k tomuto jednotlivému dokumentu. Nic z toho, co je zde obsaženo, nelze vykládat tak, že by to implicitně, zprostředkovaně nebo jinak zakládalo jakoukoli licenci nebo právo na jakýkoli patent nebo ochrannou známku společnosti EPI-USE nebo jakékoli třetí strany. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nesmí být nic z toho, co je zde obsaženo, vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva na základě jakéhokoli autorského práva společnosti EPI-USE. Je třeba vzít na vědomí, že jakýkoli výrobek, postup nebo technologie uvedené v těchto dokumentech jsou předmětem jiných práv duševního vlastnictví, která si společnost EPI-USE vyhrazuje a na něž nelze poskytnout licenci podle těchto dokumentů.

 KONTAKTUJTE NÁS PRO DALŠÍ INFORMACE

Ochranné známky

EPI-USE, logo EPI-USE, EPI-USE Labs, logo EPI-USE Labs, groupelephant. com, Data Sync Manager, Query Manager, Document Builder, Variance Monitor, Object Sync, Client Sync, Data Secure, Data Disclose, Data Redact, Data Retain, System Builder, Tax Analyser, Pay Recon, Advanced Time Process Manager, Client Central, HR Central, Archive Central, Support Central, Cenoti, Cryptographic Library, PRISM, Transformation without Re-implementation a další názvy a slogany produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti EPI-USE Systems Limited ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Francii, Jižní Africe, Austrálii, Jižní Koreji a dalších zemích.  

Všechny názvy produktů, ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechny názvy společností, produktů a služeb zveřejněné společností EPI-USE na internetu slouží pouze k identifikaci.

Dokumenty a soubory ke stažení

Informace obsažené v dokumentech a souborech, které lze stáhnout z těchto webových stránek, včetně elektronických knih, brožur a marketingových materiálů, mají pouze informativní charakter, pokud není výslovně uvedeno jinak. Specifikace národních produktů se mohou lišit a mohou se na ně vztahovat další podmínky.  

Společnost EPI-USE může mít patenty nebo podané patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví vztahující se na předmět těchto dokumentů.

 KONTAKTUJTE NÁS PRO DALŠÍ INFORMACE